Valimisliit

ÜHTNE KOGUKOND

Meie eesmärk on anda uus hoog valla arengule, investeerida inimestesse, tuua uusi tegijaid vallajuhtimisse, pakkuda teistsugust lähenemist ning anda hoogu juurde valla kultuuri- ja hariduselule. Hoiame positiivset ja koostööaldist meelt, samas toome välja konstruktiivse kriitikaga selle, mis ei ole olnud hästi.

Karl Kirt, vallavanema kandidaat

Meie eesmärk on anda uus hoog valla arengule, investeerida inimestesse, tuua uusi tegijaid vallajuhtimisse, pakkuda teistsugust lähenemist ning anda hoogu juurde valla kultuuri- ja hariduselule. Hoiame positiivset ja koostööaldist meelt, samas toome välja konstruktiivse kriitikaga selle, mis ei ole olnud hästi.

Karl Kirt, vallavanema kandidaat

Meie väärtused

Meie väärtused ja põhimõtted, millest lähtume valla juhtimisel.

Meeskondlik juhtimine

Ühiselt vastu võetud otsused on läbimõeldud ja õiglased. Koos tulevad parimad mõtted ning kogukonnast lähtuv juhtimine teeb vallast parima elupaiga.

Tõrvas peab olema mõnus elada

Tõrva on maailma kõige ilusam paik ning siin elamine peab olema mõnus kõigile! 
Kõik eluks vajalik peab olema käega katsutav ja esmased teenused tagatud.

Lastega peredele rohkem tähelepanu

Lastega pered on suur väärtus. Pered vajavad valla poolt toetust.

Avalik ruum

Loome läbimõeldud, funktsionaalse ning kõigile vallakodanikele võimalusi pakkuva avaliku ruumi.

Hoolimine

Hooliv omavalitsus on kõigile olemas.

Oma meeskonnaga toome Tõrva valla juhtimisse värskust, tarkust, uusi mõtteid ning inimestest lähtuvat juhtimist.

Karl Kirt

Meie programm

Hea avalik ruum

Loome läbimõeldud, funktsionaalse ning kõigile vallakodanikele võimalusi pakkuva avaliku ruumi.

Meeskondlik juhtimine

Ühtne, läbipaistev ja kaasav juhtimisstiil iseloomustab meie meeskonda.

Sport ja noorsootöö

Anname hoogu juurde sporditegevusele, toetame nii professionaalset kui harrastusporti ning toetame noortest lähtuvat noorsootöökorraldust.

Kogukond

Toetame erinevate kogukondade tegevust ja tugevdame kogukonnas meie tunnet.

Kultuurielu

Anname kultuurielule uue hoo ägedate festivalide ja mitmekesiste kultuuriürituste kaudu ja pakume võimalust ise kultuuri luua.

Lastega pered

Peame olulisteks häid, mõnusaid ja turvalisi kodulähedasi lasteaedu. Arendame mänguväljakuid valla erinevates piirkondades.

Haridus

Tagame kvaliteetse kodulähedase põhihariduse, pingutame selle nimel, et Tõrva vallas on äge ja kaasaegne gümnaasiumiharidus ning võimalusterohke huviharidus- ja tegevus.

Turism

Väärtustame meie mitmekesist ajalugu ja toome esile huvitavad ja põnevad turismiobjektid.

Viimased postitused

Valimisliidu Ühtne Kogukond volikogu esimehe kandidaat on Karl Kirt

Valimisliidu Ühtne Kogukond volikogu esimehe kandidaat on Karl Kirt Täna toimuval Tõrva vallavolikogu II koosseisu esimesel istungil on kavas volikogu esimehe valimine. Volikokku valitud valimisliidu Ühtne Kogukond esindajad on otsustanud, et esitavad omapoolseks volikogu esimehe

Sinu mõtted on oodatud!

Võta meiega ühendust, kui soovid jagada oma mõtteid, pakkuda oma toetust või meiega ühineda.

Oled oodatud meie ridadesse!

Karl Kirt

valimisliit@uhtnekogukond.ee

5780 1498

Vaata meie tegemisi