Romet Piller

Kogukondlik ja mitmekesine kultuurielu Tõrva valda

Tõrva vallas on viimase kolme aasta jooksul ellu viidud ägedaid ja omanäolisi kultuuriüritusi, mis on pakkunud elamust nii kohalikule kui laiemale publikule. Kultuuriellu on panustanud lisaks omavalitsusele paljud organisatsioonid, ettevõtted ja eraisikud. Vaadates tulevikku, tahame et järgmise nelja aastaga jõuaks meie kultuur veelgi rohkemate inimesteni ja peame eriti tähtsaks just oma inimesteni jõudmist. 

Eesti kultuurimaastikul on tekkinud uus termin “leitud koht”, mis tähendab põnevat ja seniavastamata paika, kus kultuuriüritusi korraldada. Usume, et Tõrva vallas on mitmeid erakordseid paiku, mis ootavad avastamist, näiteks meie 62 järve, mida kindlasti suviti kontsertide korraldamisel saab ära kasutada. Avastada saame ka paikasid, mis jäävad keskusest eemale, meil on imekaunis Hummuli mõisapark, kus avanevad lummavad vaated ja olemas on kõik võimalused kultuuriürituste korraldamiseks. 

Üritused on mõeldud publikule ja peame mõtlema ka inimestele, kellele kultuuri korraldame. Olenemata asukohast on oluliseks küsimuseks transport. Kas inimene saab sündmusele ja pärast tagasi koju või mitte? Kui puudub auto ja ühistranspordi võimalused on nigelad, võiks appi tulla kultuuribuss, mis tooks vallaelanikud erinevatest piirkondadest ürituse toimumispaika. Taolist lahendust kasutab näiteks Ugala teater, saates teatribussi inimestele järele ja sõidutades pärast etendust koju tagasi. 

Olulisel kohal on ka pärimus ja ajalugu. Kultuuriürituste kaudu saaksime tähelepanu pöörata meie valla mitmetele pühapaikadele ja ajaloolistele isikutele. Olgu nendeks minevikust tuntud inimesed nagu väejuht Barclay De Tolly või kirjanik Hella Wuolijoki või hoopis mõni pühapaik nagu Helme lossivaremed, neid kõiki saame rakendada enda kultuurielu elavdamiseks. 

Tõrva vald on osa Mulgimaast ja mulgi meel ning keel peavad meie kultuuris kajastuma. Algust on tehtud vägeva projektiga Mulgimaa elamuskeskuse näol, mis kindlasti meelitab hulgaliselt turiste kohale, kuid hoonest üksi ei piisa. Sisu ja mõtte loovad oma inimesed ja oma kogukonnad. 

Tänapäeval kasutatakse kultuuri ka enda turundamiseks. Hea turundusartikkel võiks olla kord aastas toimuv Eestis ainulaadne suursündmus, mis meelitaks meile külalisi väljastpoolt. Samal ajal tuleb meeles hoida kohalikke ja kogukonda liitvaid sündmusi. Ikka käsikäes ja koostöös sünnib tõeline kultuur, mis peaks lisaks keskusele toimuma ka teistes valla piirkondades. 

Laiapõhjalise ja mitmekesise kultuuri tarbeks peab sündima koostöö kogukondade ja kõigi korraldajate vahel. Korraldamisel saab kaasata kohalikke huviringe ja ettevõtjaid, kes osa eduka sündmuse korraldamise  vastutusest enda kanda võtaksid. Eduka korraldamise aluseks on ka rahaline tugi, mille tõttu tahame luua läbipaistva ja hästi toimiva struktuuri kultuurialaste toetuste jagamiseks kogukondadele ja korraldajatele. 

Tõrva kultuur peab järgmise nelja aasta jooksul säilitama kõrge taseme ja jätkuma peab sisukas töö, mida seni tehtud Kirik-Kammersaalis, kultuurimajas, kinos, koduhoovides kui mujal. Kogukonnad on imelised kultuuriloome paigad, mis vajavad seemnena natuke raha ja head nõu. Tagame need valla poolt ja siis sünnib veelgi parem kultuur – kogukondlik kultuur!