Maila-Liisa Kais: Hea ruum peab olema koosloome

Ei möödu päevagi, kui ma kirun ja vannun, et jälle valisin lapsevankriga liiklemiseks marsruudi, kus sillaületus raputab kõndideski sisikonna seest või tänava, kus üleskaevatud asfaldiauku on paari meetri ulatuses lapitud rusikasuuruste kruusakividega Siinkohal ei hakka mainimagi neid kümneid kõrgeid äärekive ja puistega paigatud tänavaid, mille lapitehnika esimese vihmaga mäest alla voolab. 

Koduse emana on mul võimalus valida, kui hea vedrustusega vankri soetan või millist trajektoori linnaruumis kasutan, kuna päevakava on paindlik ja kiirustada ei ole vaja. Paraku puudub valiku võimalus kooli ja tööle kiirustaval ratturil, liikumispuudega inimesel. Noorematel õpilastel võib ohutunne olla märkimisväärselt madalam. Liikumispiirangutega inimestel, kes soovivad meie linnaruumi läbida ratastooli, rulaatorit või käimisraami kasutades, on see üks suur katsumuste jada. Läbimõtlemata avalik ruum on ebamugav, ohtlik ja elanike liikumisvabadust piirav.

Samasugust nõretavat vajadust ligipääsetavuse järgi kisendavad ka mitmed valla hooned. Teatud ruumide puhul on tegemist avalikus kasutuses olevatega, mis peaksid olema sobivaks kohandatud (iseasi kas ka on), kuid nende kõrval on ka mitmeid eluhooneid. Hiljaaegu kuulsime/lugesime lugusid KEK-i hiilgeaegadest ja just selle perioodi majades elavad tänaseni meist paljud. Toonane elu oli teistsugune, parkimiskohti planeeriti vaid käputäis. Majani jõudes tuleb juba esimesele korrusele pääsemiseks ronida üles korralikust trepist. Ustel on kõrged lävepakud ja kitsas vannitoas ilutseb kõrge servaga vann. Sealgi tuleb rääkida ligipääsetavusest. On inimesi, kes vajavad tuge, et need ruumid endale sobivaks kohandada. Läbi eluruumide kohandamise suureneb elaniku iseseisvus, väheneb hoolduskoormus, samuti kasvab turvalisus. Läbi hoolduskoormuse vähendamise on võimalik toetada peresid ning hoida kokku sotsiaalhooldustöötajate töötunde.

Eluruumide kohandamisel on oluline spetsialistide kaasamine. Olen mitmeid kordi näinud heategijaid hõiskamas, et kohandasime inva-wc või rajasime kaldtee. Nende tegevuste tegemiseks on aga teadmisi nappinud. Nii vaatabki pildilt vastu kaldtee, millel puudub korrektne käsipuu või kaldtee, mis viib otse kõrge lävepakuni, kaldenurgast ei hakka ma üldse rääkimagi. WC ja pesuruumide kohandused on kallid, nii jäetakse tihti paigaldamata parajalt kõrge wc-pott või sobiv kraanikauss, tegelikult võiks tihti isegi peegel selles ruumis olla tavapärasest teisel kõrgusel. 

Nii avaliku ruumi kui ka eluruumi ligipääsetavuse tagamisel on oluline koosloome. Igal erineva eluvaldkonna esindajal on oma klientuuri või iseenda vaatest erinev teadmiste pagas, mida saab ära kasutada. Selleks on aga vaja, et meie suurimad kaasajad, spetsialistid, oleksid piisavalt motiveeritud. Loomulikult on oluline mitterahaline motiveerimine, kuid ei maksa unustada, et see hakkab tööle alles siis, kui baasvajaduste täitmiseks sobiv töötasu on garanteeritud. Mõistlik tasu tagab omakorda suurema tõenäosusega kvalifitseeritud tööjõu ja täidetud ametikohad loodetavasti ka suurema motivatsiooni koos luua.

Avaliku sektori sotsiaalvaldkonna enamike töötajate palgatase on avalik. Nendest andmetest lähtub, et töötasud erinevad piirkonniti, kuid üldiselt on antud valdkonna palgad ikkagi alla riigi keskmise. Sealjuures on koduhooldustöötajate ehk reaalse teenuse pakkujate palgatase spetsialisti omast tunduvalt madalam. Nii mõnigi kvalifitseeritud sotsiaalvaldkonna särasilm leiab seetõttu tee hoopis naabermaakonda või põhjanaabrite juurde, kus antud amet on enam väärtustatud. Oleme taaskord lõhkise küna ees, kuidas hea töötaja asendamisel mitte lati alt läbi joosta.

Eesti 2019/20. a inimarengu aruandes seisab selgesõnaliselt kriitika, et seni on olnud avaliku ruumi loome süsteemitu. Samas peab avalik ruum olema ligipääsetav kõigile ning sealgi tuuakse välja tõsiasi, et toimiva ruumi loomine eeldab erinevate valdkondade tihedat koostööd ja tugevat protsessi juhtimist. Siinkohal on igal kohalikul omavalitsusel võimalus olla suunanäitajaks, koosloojaks ja kaasajaks.