ANDRUS LEPIKOV

174

Olen sündinud ja kasvanud Helmes. Hetkel tegelen laste kasvamise ja arengu jälgimisega ning kasvatan lihaveiseid.

Volikogusse valituks osutumisel kavatsen kõigepealt teha ettepaneku muuta mõnd väikest asja – vabastada Tõrva vallas asuvad ettevõtted reklaamimaksust, kaotada lapsevanemate kohustus laste jõulutoetuse saamiseks vallale avaldus esitada ning tühistada kohustus kõigi mittepõllumajanduslike maade (nt metsalagendike) kord aastas niitmiseks.

Volikogu tähtsaimaks ülesandeks järgmise 4 aasta jooksul pean hariduse arengukava koostamist ja kehtestamist. Investeeringutest on minu arvates olulisim Hummulisse spordisaali rajamine.

Arvan, et vallavalitsus võiks edaspidi rohkem keskenduda vallaelanikele ning vähem turistidele-läbisõitjatele. Helme Pilgarit korraldades kuulutasime ikka: “Klient ei ole kuningas, klient on kuninga külaline!” Usun, et sel moel on võimalik lõpetada valla elanike arvu vähenemine.

Isa ja hobitalunik