Ivi Tigane

175

Tõrva valla hariduselu vajab uut hingamist, milleks tuleks astuda mitmeid olulise samme. Haridusasutuste finantseerimiseks tuleb välja töötada kindel mudel, seda on nii mõnigi edumeelne vald juba Eestis teinud ja ka rakendanud. Haridusasutuste juhtide palgatase peab muutuma konkurentsivõimelisemaks.
Juhtidele peab jääma võimalus õpetajate töötasu diferentseerimiseks lisaks riiklikule miinimumile. Tõrva vallas ei ole kõikidele lastele tagatud lasteaiakoht.
Kaasava hariduse kontekstis (mille kohaselt hariduslike erivajadustega lapsed õpivad kodulähedases kooli) tuleb leida õppeasutusele järjest enam lisaressursse.
Haridusjuhid vajavad toetust kaasaegsete haridussuundumuste elluviimisel.
Tõrva vallas on koostatud haridusvaldkonna arengukava 2025 aastani, ilma spetsialistita, kes seda koordineeriks jääb kava deklaratiivseks.
Elujõuline mõtteviis meie kaheneva rahvastikuga piirkonnas säilitab ka koolivõrgu. Omanäolised haridusasutused meelitavad ka muudest linnadest, valdadest peresid siia kanti elama. Hariduselu on meie piirkonna süda, mida tuleb hoida.

haridusspetsialist