KAIRI RUUS

188

Tõrva Gümnaasiumi 12. klassi õpilane, Tõrva valla Noortevolikogu esimees

Olen põline tõrvakas, töötan politseinikuna ning põhitöö kõrvalt peame perega talu. Peres kasvab kaks last. Kandideerin valimistel, sest soovin kaasa rääkida kohalikku elu puudutavates küsimustes ja arvan, et mida rohkem erinevate elualade inimesi panustab kodukoha arengusse, seda suurem on tõenäosus, et meie kodukant on hoitud ja just sellist nägu, nagu siinsed inimesed soovivad.

Pean oluliseks panustamist hariduse väärtustamisse ja tugiteenuste kättesaadavuse tagamisse kohalikul tasandil. Samuti tuleks meie elukeskkonda ja Tõrva valla ilusat loodust rohkem hinnata. Selleks on senisest enam vaja kuulata kohalike elanike arvamust, vajadusel nõustada teha avatult koostööd kõigi osapooltega. Kogukonnakeskselt saab töötada siis, kui on olemas mõtteviis ja tahe tegutseda kogukonna probleemide lahendamise nimel. Tunnen, et praegune Tõrva vald on oma tegemistes liialt Tõrva linna keskne. Linn on küll piirkonna tõmbekeskus, kuid investeerida tuleks senisest rohkem ka väiksemate kohtade arengusse.

Kuigi Tõrvat ja selle lähiümbrust võib pidada turvaliseks paigaks ning siin on mõnus vaba aega veeta nii päeval kui õhtul, tuleks meil senisest suuremat tähelepanu pöörata erinevatele ennetustegevustele – olgu selleks projektid sihtrümadele või huvihariduse laiapõhjalisem toetamine. Mida varem me probleeme märkame, seda kindlamalt saame tulevikus veelgi turvalisema Tõrva valla.