"Ühtne kogukond on ühe valla suurim väärtus ja tugevus"

KARL KIRT

166

Olen sündinud 5. märtsil 1993 ja elanud peaaegu kogu oma elu Tõrva linnas. Asusin õppima Tõrva Gümnaasiumisse 2000. aastal ja lõpetasin kooli 2012. aastal. Koolis algas minu aktivisti elu, kui osalesin õpilasesinduse töös ning juhtisin õpilasesindust kolm aastat. Kooli ajal sai tegutsetud näiteringides, rahvatantsus, laulukooris, võrkpallis ja paljudes muudes tegevustest.

2012. aastal asusin õppima Tallinna Ülikooli, kus erialaks valisin riigiteadused. Kooli lõpetasin 2016. aastal. Aastatel 2012 kuni 2015 elasin ja töötasin Tallinnas. Pärast seda siirdusin tagasi koju Tõrva. Tallinnas töötasin kahe ministri abi-nõunikuna: kaitseminister Sven Mikser ja põllumajandusminister Ivari Padar.

Pärast seda olen tegelenud aktiivselt raadiotööga (aastatel 2015-2020 raadios Ruut FM) ning 2015. aasta lõpust töötanud peamiselt avalikus sektoris. Ametnikuna töötasin 2015-2018 Valga Linnavalitsuses (ja vallavalitsuse) spordi- ja noorsootööspetsialistina ning 2020. aastal lühikest aega asevallavanemana. Aastatel 2018-2020 töötasin Eesti Noorsootöö Keskuses ning septembrist 2020 kuni augustini 2021 Haridus- ja Noorteametis peaeksperdina. Alates 9. augustist 2021 juhin Tarvastu Gümnaasiumit ja Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli.

2020. aasta suve lõpust haldan Tõrva kino Koit tegevust. 

2017. aastal valiti mind Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Tõrva vallavolikogu liikmeks. Varasemalt olen kuulunud Tõrva Gümnaasiumi õpilasesindusse, Tõrva Noortevolikokku ning Tõrva Linnavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni.

28. veebruarist 2021 juhin Tõrva Raadio tegemisi peatoimetajana.

Minu hobideks on võrkpall, näitlemine, kogukonna töö, raadio ning kino.

Direktor
Tarvastu Gümnaasium

Tõrva Raadio peatoimetaja

Tõrva Vallavolikogu noorsootöö komisjoni aseesimees