LIISI EELSAAR

179

Raamatupidaja

Kes ma olen? Olen täiesti tavaline valla kodanik, kes huvitub valla ja valla elanike heaolust. Olen andnud panuse valla arengusse ja osalenud avalikel aruteludel. Kahjuks on neid olnud väga vähe ja tunnen, et meid kui valla kodanikke on jäetud eemale otsustamisest ja meie arvamust isegi mitte ei küsita. Leian, et see vajaks muutmist.

Inimestega suhtlemine ja arutlemine on tasuta, kuid oma rahva kaasamine on väga oluline. Kogukond oleks ühtne, kui meid kaasatakse!

Usun, et olen õige inimene esindama meie piirkonda vallajuhtimises! Mul on julgus avaldada oma arvamust ja kõik kes vähegi tunnevad mind teavad, et olen õiglane ning aus. Mul on 2 koolilast- olen kursis meie valla haridussüsteemiga.

Valimisliidus Ühtne Kogukond on koos väga hinnatud meeskond nii hariduse-kui ka kultuurivaldkonna tegijatega! Olen samas ka kahe vanuri hooldaja, siis näen väga palju ka selle valdkonna kitsaskohti. See on minu jaoks sama tähtis kui laste heaolu! Me kõik jääme kord vanaks!

Olen otsustanud kandideerida 2021 KOV valimistel, sest olen väsinud lugemast ainult lubadusi, mis korduvad igal valimistel. Lubajateks kahjuks täpselt samad inimesed. Aeg on tegudeks ja teha tagantjärgi ühinemislepingus ettenähtud lubadused ka maapiirkonda. Aeg on tuua uusi inimesi meie vallajuhtimisse, et kaotada volikogu saalist olukord, et peetakse ainult monoloogi ja teiste ettepanekuid isegi mitte ei arutata. Volikogu saalis peaks toimuma päriselt arutelud, mis ei peaks lähtuma poliitilistest käikudest vaid meie väikese armsa valla huvides.

Soovin anda oma panuse meie valla arengule mitte ainult linnale vaid ka „ääremaadele“´- kõik on võrdsed! Suuri pudrumägesid ja lubadusi anda ei saa- see poleks aus valijate suhtes. Aga luban jääda iseendaks, seista nende inimeste eest kes seda ise veel või enam ei saa. Luban jätkuvalt edasi kuulata inimeste muresid ja kui kasvõi natukene sõltub minust, siis anda endast kõik, et aidata leida lahendus!