MAIRE RIIT

169

Tavaliselt meeldib poliitikaga tegelevatele inimestele oma valijatele ikka midagi lubada. Lubadusi anda on kerge, aga neid ellu viia mitte enam nii lihtne. Seepärast eelistan rääkida sellest, mille eest mina tahan seista.

Pean oluliseks, et valdade ühinemislepingusse kirjutatud punktid ei oleks lihtsalt tühi lubadus, vaid need kuuluksid täitmisele. Iga valla piirkond peab saama need ehitised, mida rahvale lubati. Rahvast ei tohi petta!

Samuti peavad valla igas piirkonnas jätkuvalt toimuma sellele paikkonnale traditsiooniks saanud kultuuriüritused. Neid ei tohi ära jätta!

Soovin, et minu kogukonna inimestel läheks hästi. Tõrva vallast peab saama vald, kus on hea elada, kus saab head haridust, kust noored mujale õppima, elama ja tööle ei läheks.

Hästi peab end tundma inimene, kes elab Tõrvas, aga ka Hummulis, Koorkülas, Riidajas, Helmes, Alal. Ritsus, Pikasillas, Karjatnurmes ja mujal. Mitte keegi ei tohi tunda, et tema ise ja tema kodukoht pole tähtsad.

Olen otsustanud kandideerida kohaliku omavalitsuse valimistel just seetõttu, et tahan olla meie valla elanike murede ja rõõmude vahendajaks vallavolikogus, tahan seista oma kogukonna inimeste eest.

Ettevõtja