REET KÕVASK

173

Õigusnõustaja

Kuni Su küla veel elab, elad Sina ka….

Reet Kõvask, 50.a ema, ettevõtja, üliõpilane Olen sündinud 1971. aastal Tõrva haiglas. Üles kasvanud Kalme ja Roobe külas. Viimati nimetatud külas elan ka hetkel oma poegadega.

Põhihariduse omandasin Tõrvas, keskhariduse ja selle lisaks veel kolm eriala Valgas. Bakalaureusekraadi sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal omandasin Tartu Ülikoolis. Ka hetkel ammutan vaimutoitu Alma materist, kuid seekord olen lõpetamas õigusteaduskonda.

Töökogemusi olen omandanud ning oma õpitud teadmisi- oskusi proovile pannud nii erasektoris, Valgamaa Kutseõppekeskuses sotsiaalhoolduse eriala juhtivõpetajana, kui ka erihoolekandes- Paju Pansionaatides, kus minu hoolt ja tähelepanu vajasid erivajadusega inimesed. Oma kutsumuse, milleks on inimeste aitamine, tundsin juba tegelikult mitukümmend aastat tagasi ära. Ja just seepärast hakkasin ka enne oma kuuenda lapse sündi kodukontoris nõustama inimesi erinevates õigusalastes küsimustes (elatisnõuded, laste õiguste kaitse, töövaidlused jne). Lisaks eelöeldule olen 2007.aastast alates tegelenud ka korteriühistute juhtimisega. Hetkel kuulun nelja korteriühistu juhatusse.

Alates 2019.aasta veebruarist oman ma Korteriühistu juht, tase 4 kutsetunnistust. Korteriühistute ja korteriomanike õigusnõustamise tarbeks asutasin ka oma ettevõtte, RK abi ja teenused OÜ. Seega olen juba mitmeid aastaid iseendale tööandja ja tegelikult toeks väga paljudele korteriomanikele ning -ühistutele. Minu viimased õpingu- ja tööaastad on aga kujunenud väga kiireks ning sisutihedaks, sest lisaks ühistute juhtimisele ja nõustamisele püüan tegeleda ka inimeste elutingimuste parendamisega ehk kortermajade rekonstrueerimisega. Nt k.a juulis sai osalise rekonstrueerimise tulemusena korda tehtud 8-korteriga maja Linna külas (Kesk tn 4). Järge ootavad kaks kortermaja Tõrva linnas ja üks Mulgi vallas.

Perekonnaseisult olen lahutatud, kuue lapse ema. Lisaks olen mamma oma kahele tütrepojale.

Kuna töökohustusi on viimastel aastatel nii palju, siis pahatihti aega enesele ega puhkuseks ei jäägi. Just seetõttu püüan kõik omad vabad hetked pühendada lastele ja lastelastele. Erakondlik kuuluvus mul puudub. Kuid mitmeid aastaid olen kuulunud ESTA ridadesse ja juhtinud ka Tõrva Muusikakooli hoolekogu.

Kuid miks peaksid inimesed mind toetama/valima!?

Tõrva valla volikokku kandideerisin ma ka neli aastat tagasi, kuid siis jäin napilt volikogust välja, kuigi leidsin, et mul on olemas tahe ja teadmised, mida annaks valla hüvanguks/arenguks ära kasutada. Vahepealsete aastate jooksul, ei ole aga minu seisukohad elust-olust põrmugi muutunud.

Minu jaoks on jätkuvalt oluline, et vallakodanikud saaksid eluga rahul olla. Ka maal elavate inimeste hääl peaks jõudma Tõrva valla volikogusse ja vallajuhtideni. Samuti peaksid maal elavate inimeste võimalused linnas elavate vallakodanikega võrdsed olema ja abi peaks alati jõudma iga abivajajani. Et olukorda parandada, peaksid tulevases volikogus otsuseid vastu võtma teotahtelised, erialaste teadmiste ning oluliste (elu)kogemustega inimesed, kes suudavad ja tahavadki oma kogukonna rahvast esindada, mitte ainult oma isiklikke ambitsioone realiseerida.

Kuna ma ei soovi anda oma valijatele tühje lubadusi, siis ma luban: Olen oma valijate jaoks alati olemas, sest…..
Kuni Su küla veel elab, elad Sina ka….

PS! Kinnitan oma valijatele, et olen valmis teie huve esindama, soove ja plaane võimukandjate ning vajadusel ka kogu rahva ette viima. Andke teada mulle oma mõtetest ning sellest, mida tuleks/võiks teisti teha ja ma luban, et teie soove võetakse kuulda. Ja ma tänan teid juba ette- mulle antud hääle ning usalduse eest!