Uus volikogu ja valitsus võiksid üle vaadata tunnustamiskorrad

Järgmine mõttekäik sai inspiratsiooni Tõrva Tule-Päevadel toimunud tunnustamisel, mis pani mõtlema sellele, kuidas tunnustame meie vallas hetkel meie ägedaid tegijaid ning kuidas seda teha paremini ja läbimõeldumalt.

Tõrva vallal on mitmeid erinevaid võimalusi inimeste tänamiseks ja tunnustamiseks tehtud töö eest. Neist reglementeeritud on Tõrva valla kuld- ja hõbemärgi, Tõrva tegija ning Tõrva valla kultuuripreemia üleandmine. Iga aasta tunnustatakse Tõrva valla aasta ema ja isa. Varasemalt oli igal endisel vallal veel oma tunnustamiskorrad, mis nüüd loomulikult ühendatud on. Tunnustusi jagavad ka teised. Näiteks aasta õpilase tiitlit, maakondlikud tunnustused, noortevolikogu auhind, erinevate organisatsioonide tunnustused ja nii edasi.

Edasine mõttekäik tekkis sel suvel toimunud tunnustuste jagamiselt, millest tekkisid mõned mõtted, kuidas võiks olla meie vallas tunnustamine paremini korraldatud. Südasuvel oli võimalik esitada kandidaate märkidele kogukonnal 9. juulist kuni 16. juulini, mis minu hinnangul on ilmselt üks kõige ebasobivamaid aegasid mitmetel põhjustel: puhkuste ajad, keeruline kaasata sisulisse arutellu komisjoni ja volikogu liikmeid. Usun, et telefoni teel märkide saajaid ei tasuks nüüd ega edaspidi otsustada. Samas kultuuripreemia anti üle küll Tõrva Tule-Päevadel, aga tähtaeg preemia esitamisel oli juba aasta alguses.

Kõik meie tunnustatud vallaelanikud on seda kahtlemata väärt. Kuld- ja hõbemärk annab võimaluse tänada inimesi tohutu panuse eest meie kogukonna heaks. Seetõttu peaksid olema need laureaadid põhjalikult läbi kaalutud ning võimalikult palju ka kogukonna kaasavalt. Seetõttu võiks olla tunnustuse jagamise korda sisse kirjutatud toimingud, kuidas on võimalik kandidaate esitada. Nagu kultuuripreemia puhul võiks valla kõrgemate tunnustusmärkide puhul olla iga aasta kindlad kuupäevad, mil kogukonnal on võimalik esitada tublisid inimesi tunnustusmärkide saajateks. Nagu ka kultuuripreemia puhul võiks mõelda, et tegu on volikogu tasandil välja antava auhinnaga ning tunnusmärkide komisjoni võiks kuuluda esindajaid nii koalitsioonist, opositsioonist ning esindajaid kogukonna organisatsioonidest.

Nende inimeste puhul räägime väga suure elutöö teinud inimestest, mistõttu võiks tunnustusega kaasneda ka preemia. Olgu ta rahaline või näiteks Tõrva valla pakett, kuhu võiks kuuluda soodustused Tõrva valla teenustepakkujate juures ja erinevaid meeneid Tõrva valla tootjatelt või nimetame seda tõrvaka kuld- või hõbekaardiks.

Tõrva valla aasta tegija tiitli välja andmisel võiks kaaluda kindlaks määratuid kategooriaid, millele võiks mõelda huvitavad kategooriad, inspireerituna mulgi keelest. Näiteks eraldi kategooriana tunnustada vabatahtlikke, Tõrva valla teenistujaid, jne. Muidugi võiks jäädavõimaluskohalikul omavalitsusel välja anda erinevaid tunnustusi.

Arutelu kultuuripreemia üle

Volikogus on olnud mitmel korral aruteluks, kuidas paremini korraldada kultuuripreemia jagamist. Täna toimub seeüks kord aastas, valitakse üks kultuurivaldkonna tegija, keda tunnustatakse 1000 euroga. Kultuuripreemia puhul võiks laiendada diskussiooni, kas oleks mõistlikhinnata inimeste pikaajalist panust või tunnustada inimestviimase aasta või aastate tegevuse põhjal või teha mõlemat ning sellega l tõsta kultuuripreemia saajate ringi.

Näiteks eraldi võiks tunnustada noori kultuuritegijaid, et innustada neid uutele saavutustele, et tagada seeläbi ka järelkasv kultuurivaldkonnas. Miks mitte ei võikski nimetada me seda Tõrva kultuurifondiks, mille läbi võimalik tunnustada tegijaid, aga ka toetada kultuuritegijaid enda täiendamisel. Seega arutelu on kultuurivaldkonna tegijate tunnustamisel küllaga. Samuti võiks kaaluda, kas kunagise Mari Kulli preemia taustal võiks taas leida ühe või isegi mitu inimest meie rikkalikust kultuuriloost, kelle nimelist auhinda võiksime vallas välja anda. Näiteks Sven Malmi nimeline kultuuripreemia.

Seega on minu soov järgmine, et volikogu vaataks meie senised tunnustuskorrad uuesti üle ja teeks vajadusel muudatusi/täiendusi ning looks sellega laiapõhjalisema lähenemise, kuidas võiks nelja aastaseks saav Tõrva vald oma tegijaid läbimõeldumalt märagata ja tunnustada, kuidas kaasata paremini kogukonda ning kuidas luua selged traditsioonid

Lühidalt:

  • Kindlad kuupäevad, millal esitada kuld- ja hõbemärkide laureaate;
  • Mõelda, kuidas kultuuripreemia statuutiedasi arendada;
  • Luuakultuuripreemiate valdkonnaserinevaid kategooriaid;
  • Anda edaspidi välja nimelist kultuuripreemiat;
  • Stipendiumid ja tunnustused noortele kultuuritegijatele;
  • Laiem kõlapind tunnustamiskordade üle