Valimisliit Ühtne Kogukond pakub tänasele Tõrva vallavõimule alternatiivi

Tõrva vallavolikogu valimistel kandideeriv Valimisliit Ühtne Kogukond esitas täna valimiskomisjonile valimisnimekirja. Ühtse Kogukonna meeskond pakub alternatiivi tänasele vallavõimule ning soovib anda Tõrva vallale uue hingamise. 

Valimisliidu Ühtne Kogukond esinumber ja vallavanemakandidaat Karl Kirt ütleb, et valimisliidu põhiidee on panustada kogukondade ühendamisse ning senisest enam investeerida inimeste heaolusse, arvestades ka valla äärealade elanike vajadustega. „Tahame anda uut hoogu valla arengule. Meie fookuses on haridus- ja kultuuriteemad, sest näeme, et just need valdkonnad vajavad teistsugust lähenemist.“ Kirt toob välja, et valimisliidu programm keskendub ka heale avalikule ruumile. „Avalik ruum vajab samuti investeeringuid ja head läbimõtlemist. On kohti, kus meie turismiobjektid ja mänguväljakud on jäänud ilma vajaliku toetuseta ja unarusse. Järgmistel aastatel peaksime vaatama valda kui tervikut – mida on vaja muuta ja kuhu investeerida, et avalikus ruumis oleks kõigil hea olla.“ 

Valimisliidu nimekirjas kandideerib kokku 24 aktiivset vallakodanikku. „Meie meeskonnas on õpetajaid, kultuuri- ja noorsootöötajaid, ettevõtjaid, õpilasi ja tudengeid, aga ka aktiivseid vallakodanikke, kelle eesmärgiks on muuta Tõrva vald ühtsemaks ja terviklikumaks,“ lisab Kirt. „Tean, et meie meeskond suudab anda Tõrva vallale uue hingamise, tuues oma koduvalla juhtimisse rohkem kaasamist ja meeskonnatööd,“ on Kirt veendunud ja lisab, et nende meeskonna noorim kandideerija on 18-aastane ja vanim 81-aastane. 

Valimisliidu programm on koostatud mitmete arutelude tulemusel ning Kirdi sõnul on jätkuvalt oodatud head ideed ja tulevikku suunatud mõtted, kuidas Tõrva vald järgneval neljal aastal muuta paremaks paigaks kõigile.